Privacy Statement

1. Wie zijn wij?

Edelimmo heeft een bagage van bijna 20 jaar ervaring. 

Een persoonlijke begeleiding voor aankoopverkoop en verhuur van uw eigendom is dan ook vanzelfsprekend.

Edelimmo biedt u de professionaliteit en de persoonlijke opvolging die nodig zijn om u een optimaal resultaat te bezorgen.

Edelimmo begeleidt u dan ook met het volle enthousiasme en deskundigheid vanaf de eerste kennismaking tot bij de notaris van uw keuze.


Deze Privacyverklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.edelimmo.be (hierna "Website"), eigendom van en beheerd door Edelimmo gevestigd te Plezantstraat 71, 9100 Sint-Niklaas (hierna «Edelimmo», «ons», «wij», « onze »), registratienummer 0466.975.519. Edelimmo is eigenaar en beheerder van de Website.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we veel persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de invoering van de  nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt de privacywet van 1992 opgeheven . Vanaf dan zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze Website verzamelen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email.
Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook ), het privacy beleid van deze website geldt.

3. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

 • Telefoon: 03/500.05.40
 • E-mail: info@edelimmo.be
 • Adres: Plezantstraat 71, 9100 Sint-Niklaas
 • Website: www.edelimmo.be

4.Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van Edelimmo, uw toestemming voor de verwerking van volgende gegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Edelimmo. In het geval van de Website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’.
In het kader hieronder zullen de doelen van gegevensverwerking worden toegelicht samen met hun respectievelijk gebruikte gegevens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende invulformulieren die door ons gebruikt worden.

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Welke gegevens worden voor dit doel gebruikt?

Inlichtingenfiche

Wanneer u langs komt bij ons op kantoor, kan u ons uw zoekcriteria meedelen, we hebben deze informatie nodig om u te kunnen informeren omtrent de zoekresultaten. Formulier wordt gehantekend door u als instemming dat we u mogen contacteren in de toekomst omtrent uw zoektocht.

Naam, Telefoonnummer, e-mailadres

Kwaliteit enquête:

De enquête wordt door u ingevuld bij het verwezenlijken van een aan- en verkoop/verhuur, uw opmerkingen zorgen ervoor dat we de werking van ons kantoor kunnen optimaliseren.

Uw handtekening onderaan dit document bepaald of we uw commentaar al dan niet mogen publiceren op onze website (www.edelimmo.be) of op andere sociale mediakanalen.

Naam

Formulier “Uzoekt”:

Wanneer u ons een aanvraag stuurt om voor u een woning te zoeken, hebben we deze informatie nodig om u te kunnen informeren omtrent de zoekresultaten.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres

Formulier “Contacteer ons”:

Wanneer u ons een algemeen bericht stuurt, hebben we uw informatie nodig om u te kunnen contacteren met de antwoorden op uw vragen.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres

Spontane sollicitatie op vacature Edelimmo:

Indien u een job zoekt bij Edelimmo vragen we om uw gegevens om daarmee uw sollicitatie te kunnen verwerken.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv

Open huizen dag:

Wij verwerken uw gegevens tijdens uw bezoek aan één van onze open huizen dagen, zodat we u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van eventueel andere panden die in aanmerkingen zouden komen.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres

Infoavonden

Indien u aan bepaalde infoavonden wenst deel te nemen, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de door ons georganiseerde infoavonden, enkel indien u daarvoor in aanmerking komt.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres

Pandbeschrijving

Indien u uw woning wenst te verkopen/verhuren, noteren wij op deze pandbeschrijving uw gegevens om  toekomstige huurovereenkomsten en/of verkoopovereenkomsten te kunnen opmaken.

Paspoort gegevens, burgerlijke stand, beroep, telefoonnummer, e-mailadres, adres

Vast bod

Indien u een bod uitbrengt op een onroerend goed hebben wij deze gegevens nodig om tot een akkoord te kunnen komen met de verkoper en om de verdere verkoopovereenkomst op te maken.

Paspoort gegevens, burgerlijke stand, beroep, telefoonnummer, e-mailadres, adres

Uitvraagfase verkoop

Deze gegevens vragen wij op om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen wat voor u belangrijk is voor uw toekomstige aankoop, alsook wat voor u financieel haalbaar is ivm met de aankoop van een onroerend goed.

Paspoort gegevens, beroep, telefoonnummer, e-mailadres, adres, persoonlijke financiële gegevens en wensen

Makelaarsovereenkomst verkoop en verhuuropdracht

Deze gegevens hebben wij nodig om van start te kunnen gaan met de door u gegeven opdracht om uw onroerend goed te verkopen of te verhuren.

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres

 

5. Wie heeft toegang tot jouw data?

Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming. Uw data wordt opgeslagen in Fortissimmo, waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot Fortissimmo zijn gehouden tot confidentialiteit.

We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen:

 • Met ons personeel voor het uitvoeren van hun opdracht.
 • Met de Edelimmo makelaars en hun personeel, voor het uitoefenen van hun opdracht.
 • Met aan ons gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden. Zij treden enkel op als processor, en gebruiken uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
 • Met leveranciers, consultants, marketingpartners en andere serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken. Ook zij treden enkel op als processor, en gebruiken aldus uw data enkel onder onze strikte voorwaarden.
 • Met de bevoegde autoriteit naar aanleiding van een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door, enige toepasselijke wet- of regelgeving (notaris, gemeente, OVAM, etc.) of juridische procedure.
 • We zullen uw gegevens niet overdragen aan klanten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

6. Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

We zullen uw data initieel 2 jaar bijhouden. U kan uw inschrijving jaarlijks verlengen met 1 jaar door ons verzoek tot verlenging te aanvaarden. Anders worden uw gegevens geanomimiseerd na deze periode.

7. Wat zijn mijn rechten?

De GDPR voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen:

 • Telefoon: 03/500.05.40
 • E-mail: info@edelimmo.be
 • Adres: Plezantstraat 71, 9100 Sint-Niklaas
 • Website: www.edelimmo.be

7.1 Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Deze vindt u alvast terug onder het deel “4. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?”.

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen . U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die dit verzoekt te kunnen controleren dient u ons een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, die we na controle zullen vernietigen. We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

7.2 Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

7.3 Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden  zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij u gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken u gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie hieronder).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij deze wissing niet kan worden uitgevoerd. Deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

7.4 Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.
 • Er sprake is van juridische claims.
 • Er sprake is van het recht op bezwaar in de zin van artikel 21 totdat de kwestie is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

7.5 Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

7.6 Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een CSV-bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

7.7 Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via

 • Telefoon: 03/500.05.40
 • E-Mail: info@edelimmo.be
 • Adres: Plezantstraat 71, 9100 Sint-Niklaas
 • Website: www.edelimmo.be

9.Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

10. Welke persoonlijke informatie hebben jullie precies nodig?

Om u op correcte wijze te kunnen contacteren, vragen wij altijd uw naam, titel (behalve voor sollicitaties), e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. 

11. Wijzigingen in ons beleid 
Deze privacy policy vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

Wat zoekt u? Klant opinie
Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.